Du har inga produkter i din varukorg.

Du har inga produkter att jämföra.

Sk
Användarvillkor Armando AB
 
Armando AB förbehåller sig rätten att avsluta medlemskap vid missbruk eller misstanke om brott.
 
Förbindelser
 
För marknadsföring av klubbens aktiviteter och erbjudanden ger du som medlem Armando AB rätt att lagra och analysera information från din ansökan samt om dina köp. Uppgifter om dina inköp lagras i två år. Uppgifterna kommer inte att lämnas ut eller säljas till utomstående aktörer.
 
 
Informationshantering
 
Armando AB behandlar personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (PUL). Som medlem godkänner du att dina personuppgifter samt information om dina köp sparas i upp till 2 år samt att Armando AB har rätt att analysera information från din ansökan och dina köp. Uppgifterna kommer inte att lämnas eller säljas till utomstående. Syftet med Armando AB:s behandling av personuppgifter är att administrera användarinformationen samt kunna erbjuda dig personligt anpassade erbjudanden. Det är varje medlems eget ansvar att se till att Armando AB har korrekt adress- och personuppgifter, för att säkerställa att förmåner och bonuscheckar kommer fram. Armando AB uppdaterar även registret varje månad med hjälp av SPAR. Du har rätt att utan kostnad en gång per kalenderår begära att få information om vilka av dina personuppgifter som behandlas av Armando AB samt när som helst begära rättning av felaktiga uppgifter. Personuppgiftsansvarig för är Armando AB .
 
Avsluta medlemskap
 
Du kan säga upp ditt medlemskap precis när du vill. Ring Armando AB 031-3804050  eller mail kundservice@armando.se.
 
Force Majeure
 
Armando AB  är inte ansvariga för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout, upplopp eller liknande omständigheter. Förbehållet ifråga strejk, blockad, bojkott och lockout eller liknande gäller även om Armando AB själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Armando AB är heller inte skyldiga att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Armando AB varit normalt aktsamma.